mokkibanneri1

Lomamaalla noudattaa mökkipalvelun tilaamisessa, varaamisessa, peruuttamisessa sekä mökin käyttöön liittyen seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut varausmaksun tai koko vuokrasumman yhdellä kertaa.

 

Mökin varaaminen

 

Varaus vahvistuu maksamalla 100 euron varausmaksu, yli 1000 euron vuokrasta 200 euron varausmaksu, alle 200 euron vuokrasta 50 euroa, eräpäivään mennessä. Eräpäivä on 7 vrk laskun päiväyksestä. Varaus merkitään sähköiseen kalenteriin laskun lähettämisen yhteydessä.

Loppumaksu maksetaan viimeistään 1 kuukausi ennen saapumista.  Jos varaus tehdään 1 kuukausi tai alle ennen loman alkua, maksetaan koko vuokrasumma yhdellä kertaa. Eräpäivä määräytyy sen mukaan, kuinka lähellä loman alkamisajankohta on (heti - 7 vrk). Mikäli asiakas laiminlyö maksun eräpäivään mennessä on omistajalla oikeus peruuttaa varaus.

 

Varauksen peruuttaminen

 

Loman peruuntumisesta on ilmoitettava kirjallisesti (kirje, sähköposti, fax). Varausmaksua ei loman peruuntuessa makseta takaisin. Jos loma peruuntuu alle 21 vrk ennen loman alkua, pidätetään koko vuokrasumma. Asiakkaalla on oikeus tässä tapauksessa järjestää tilalleen toinen loman käyttäjä, josta on kuitenkin sovittava omistajan kanssa etukäteen. Maksun järjestelyistä sopivat asiakkaat keskenään.

Edellisestä poiketen loppumaksu palautetaan, jos peruuntuminen tapahtuu sairastumisen, onnettomuuden  tai kuolemantapauksen (samassa taloudessa asuva) vuoksi. Peruutuksesta on viipymättä ilmoitettava omistajalle ja osoitettava se virallisella lääkärin- tai muulla vastaavalla todistuksella.

Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen vuoksi, maksuja ei palauteta.

Omistaja voi peruuttaa varauksen, mikäli kyseessä on ylivoimainen este. Asiakkaalla on oikeus saada  tällöin  maksamansa summa kokonaisuudessaan takaisin.

 

Ylimääräiset yöpyjät

 

Mökissä saa olla asukkaita vain se henkilömäärä, joka on mainittu mökin esittelyssä. Lisävuoteista asiakas on velvollinen ilmoittamaan ja maksamaan omistajalle 20 eur/hlö/lomajakso.

Teltan tai asuntovaunun käytöstä kohteella on sovittava omistajan kanssa erikseen.

 

Ajo-ohjeet ja avaimen luovuttaminen

 

Ajo-ohjeet lähetetään asiakkaalle laskun lähettämisen yhteydessä sähköpostin liitteenä tai tarvittaessa postissa. Mökille tuloaika on kello 16.00, poikkeuksena sesonkiaikana Mäntyrinne klo 17.00. Lähtöaika mökiltä on  klo 12. Sesongin ulkopuolella viikonloppuvarauksissa lähtöaika viimeistään kello 18.00 mennessä.

Asiakkaat ohjataan suoraan mökille ja opastetaan tarvittaessa  erikseen mökin käytössä. Ajo-ohjeissa on tiedot avaimen paikasta sekä osoitteesta, jos asiakas haluaa kääntää sinne postin.  Mökkikirjassa mainittuihin mökin käyttöön liittyviin ohjeisiin tulee tutustua huolellisesti.

Lähtiessä ovet lukitaan ja avaimet palautetaan maitolaiturilla olevaan postilaatikkoon (Wahlman).

 

Mökin käyttämiseen liittyvät säännöt

 
Tupakointi on kielletty kaikissa kohteissa.

 

Asiakas on velvollinen noudattamaan mökin käyttöön, tavaroihin ja tarvikkeisiin liittyviä ohjeita, jotka on mainittu opastuksen yhteydessä ja / tai mökkikansiossa.

Asiakas ei saa aiheuttaa meteliä tai muuta häiriötä muille ranta-asukkaille.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan ja korvaamaan omistajalle lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot.

Mökin siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse. Ellei asiakas ole ostanut loppusiivousta, huolehtii hän siivouksesta itse mökkikansiossa olevien ohjeiden mukaisesti.

Mikäli varauksen päättyessä siivous on suoritettu puutteellisesti, on omistajalla oikeus periä asiakkaalta tilanteesta riippuen 50-100 prosenttia loppusiivouksen hinnasta. Jos siivousta ei ole suoritettu lainkaan, peritään loppusiivousmaksu kokonaisuudessaan.

Omistaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot), jotka eivät ole johtuneet omistajan toiminnasta eikä myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnon ilmiöistä.